środa, 18 grudnia 2013

Klin zniżkujący - przykład.

Witajcie,

Dzisiaj pokażę Wam formację Klina zniżkującego i zwyżkującego, które zapowiadają najczęściej kontynuację dotychczas panującego trendu, aczkolwiek czasami można spotkać się z sytuacją, w której powyższe formacje mogą być, także zapowiedzią odwrócenia trendu.

 
Rysunek 1. Klin zniżkujący.
Kształt ceny ukazany na Rysunku 1. występuje w trakcie trwającej hossy. Formacja Klina zniżkującego składa się z dwóch zniżkowych linii.
 
Rysunek 2. Klin zwyżkujący.
Formacja przedstawiona na Rysunku 2., charakteryzuje się tym, że linie ją tworzące wznoszą się ku górze, w kierunku przeciwnym do panującego trendu (w tym przypadku trendu spadkowego).

METODY POMIARU WYBICIA Z KLINÓW
Wybicie z klina kończy się najczęściej na najbliższych poziomach wsparcia- dla Klina zwyżkującego, lub poziomach oporu- dla Klina zniżkującego.
 
Rysunek 3. Targety wybicia z Klina zniżkującego.
- w sytuacji Klina zniżkującego (Rysunek 3) docelowym zasięgiem wybicia z formacji może być poziom oporu (OP1) utworzony przez punkt zwrotny nr.3 formacji, lub poziom oporu (OP2) utworzony przez punkt zwrotny nr.1 formacji, lub inny poziom oporu (OP3), który wynika z szerszej analizy wykresu.
 
Rysunek 4. Targety wybicia z Klina zwyżkującego.
- w sytuacji Klina zwyżkującego (Rysunek 4) docelowym zasięgiem wybicia z formacji może być poziom wsparcia (W1) utworzony przez punkt zwrotny nr.3 formacji, lub poziom wsparcia (W2) utworzony przez punkt zwrotny nr.1 formacji, lub inny poziom wsparcia (W3), który wynika z szerszej analizy wykresu.
 
Rysunek 5. Dodatkowy warunek.
- dodatkowym argumentem świadczącym o poprawnej identyfikacji kształtu ceny jako formacji Klina jest moment wybicia kursu (Rysunek 5), który nie powinien nastąpić wcześniej niż w odległości 30% długości liczonej od końca formacji (miejsca przecięcia się linii tworzących formację).

Do wspólnych cech Klina zwyżkującego i Klina zniżkującego można zaliczyć:
  • posiadanie co najmniej 4 punktów zwrotnych umożliwiających przeprowadzenie przez nie linii nadających im kształt formacji,
  • podobne metody pomiaru wybicia ceny z formacji,
  • zapowiadanie najczęściej kontynuacji panującego trendu.
Przejdźmy teraz do prawdziwego przykładu obrazującego formację Klina zniżkującego na rynku walutowym, który dla Was przygotowałem.

PRZYKŁAD

Klin zniżkujący z 26.05.2013 – cz.1

Autor analizy: Szymon Pisarewicz 
Wykres USDCHF w okresie H4 prezentuje średnioterminowy trend wzrostowy, panujący od 1 maja 2013 roku. Obecnie mamy prawdopodobnie do czynienia z kształtującą się korektą trendu wzrostowego.

Klin zniżkujący z 26.05.2013 – cz.1

Autor analizy: Szymon Pisarewicz 
Przechodząc na okres 30-minutowy zauważa się, iż korekta trendu wzrostowego ma kształt Klina zniżkującego. Jeżeli „wybicie” z formacji nastąpi nie wcześniej niż w lokalizacji 30% odległości liczonej od końca formacji, wówczas można spodziewać się wzrostów.

Klin zniżkujący z 26.05.2013 – cz.2

Autor analizy: Szymon Pisarewicz
Analiza potwierdziła się, wzrosty wystąpiły. „Wybicie” z Klina zniżkującego nastąpiło po minięciu granicy 30% odległości formacji (licząc od jej końca) co dało wiarygodny sygnał dla dalszej prognozy umacniania się kursu. Zasięg w postaci okolic trzeciego punktu zwrotnego formacji był zachowawczym celem dojścia kursu, który został osiągnięty. 

Serdecznie pozdrawiam,
Szymon Pisarewicz.

0 komentarze: