sobota, 31 marca 2012

Lekcja 36. Odpowiedzi na pytania.

Witajcie,

Czas na kolejną dawkę odpowiedzi na Wasze pytania. Naturalnie cieszę się i dziękuję za coraz większe przejawy chęci do nauki gry na giełdzie z Waszej strony :)


Pytanie nr.1
"Szymon, powiedz mi czy rynek zawsze musi reagować na publikacje danych?"

Odpowiadam.
Z moich obserwacji wynika, że w przypadku, gdy rynek nie reaguje na dobre lub złe dane, wówczas prawdopodobnie może być to sygnałem do zmiany panującego trendu.


Pytanie nr.2
"A ja mam takie pytanie, jak długo trzeba testować system transakcyjny aby dowiedzieć się czy jest skuteczny?"

Odpowiadam. 
Spotkałem się z różnymi opiniami na ten temat. Niektórzy mówią, że powinno się dokonać około 100 transakcji, inni 1000 transakcji danym systemem, a jeszcze inni mówią ,że wystarczy grać danym systemem przez minimum 3 miesiące, aby sprawdzić jego skuteczność. Generalnie musicie sprawdzić jak dany system zachowywał się w przeszłości, czy w chwilach generowanych sygnałów przez system miały miejsce publikacje danych, jaka relacja była pomiędzy Stop Loss a Take Profit w potencjalnych transakcjach. 
Ponadto warto precyzować wejścia tzn. obserwujemy wykres cenowy na większym TF'ie, zaś transakcji dokonujemy schodząc na niższy okres. Pozostając jeszcze w kwestii precyzowania wejść, tutaj również spotkałem się z różnymi metodami np. obserwacja ceny prowadzona jest na H4, zaś precyzowanie dokonania transakcji odbywa się na M5 albo jeszcze inaczej np. H4, M30, M5 (tutaj egzekucja transakcji).
Czemu niektórzy analizują, aż 3 okresy? Cały proces analizy ma na celu eliminacje szumu cenowego i dokonanie transakcji w momencie zsynchronizowania ceny na poszczególnych okresach.
Ale w tym wszystkim najważniejsza jest jedna rzecz, konkretyzując jak przeprowadzicie testy swojego sytemu to zacznijcie grę na realnym koncie, ponieważ dopiero wtedy będziecie mieli styczność z prawdziwymi emocjami.


Na pozostałe pytania odpowiem bezpośrednio na Wasze e-mail'e, także proszę o cierpliwość, maksymalnie do poniedziałku odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Dziękuję.

Pozdrawiam,
Szymon Pisarewicz.

P.S. W ramach przypomnienia. Mój blog zawiera opcję automatycznego powiadamiania o nowych wpisach, ale czasami u niektórych osób wiadomość powiadamiająca pojawia się w skrzynce spam zamiast w skrzynce odbiorczej. Dlatego, gdy zobaczycie, że macie powiadomienie o moim nowym wpisie na blogu w skrzynce spam, zwyczajnie zaznaczcie tą wiadomość i przenieście ją do skrzynki odbiorczej.

czwartek, 29 marca 2012

Lekcja 35. Wskaźnik Stochastic Oscillator (S.O.)

Już za chwilkę opiszę Wam zaraz jeden z najpopularniejszych wskaźników Analizy Technicznej, mianowicie mam na myśli wskaźnik o nazwie Stochastic Oscillator.
Generalnie możecie znaleźć wiele opisów tego wskaźnika, ale tak najkrócej i najkonkretniej mówiąc wskaźnik Stochastic Oscillator prezentuje zależność między bieżącym kursem notowań, a minionym zakresem poziomu ceny. Do elementów składowych tego narzędzia należy:
* linia K%, czyli szybsza średnia ruchoma;
* linia D%, czyli wolniejsza średnia ruchoma z średnich kroczących; 
* strefa wyprzedania, która mieści się między wartościami 0-20;
* strefa wykupienia, którą symbolizuje obszar wartości 80-100.

Obrazowo należy zaznaczyć, że sygnał kupna następuje gdy:
+ obie linie (K% i D%) przetną się w strefie wyprzedania;
+ obie linie (K% i D%) po spełnieniu wyżej wymienionego warunku, przekroczą poziom 20,.
Natomiast sygnał sprzedaży jest generowany wówczas gdy:
- obie linie (K% i D%) przetną się w strefie wykupienia;
- obie linie (K% i D%) po spełnieniu wyżej wymienionego warunku, przekroczą poziom 80.

W kwestii ustawień wskaźnika S.O. należy wspomnieć, iż tak naprawdę SAMI musicie dokonać pewnej analizy, już tłumaczę o jaką analizę mi chodzi. Mianowicie, każdy instrument finansowy jest inny, zatem według mnie nie powinno stosować się takich samych ustawień wskaźnika Stochastic Oscillator dla kilku instrumentów finansowych, musicie zobaczyć na historii notowań jakie ustawienia dawały najlepsze rezultaty (tak właśnie buduje się profesjonalne systemy transakcyjne!). Aczkolwiek spotkałem się z kilkoma Inwestorami, którzy nie zmieniają standardowych ustawień, czyli badają skuteczność sygnałów na poszczególnych instrumentach finansowych w następującym pryzmacie ustawień wskaźnika S.O.:
* KPeriod= 5
* DPeriod= 3
* Slowing = 3


A teraz przedstawię Wam, przykładową metody analizy wykresów cenowych z użyciem wskaźnika Stochastic Oscillator. Mianowicie zerknijcie na poniższy rysunek.
Na rysunku zaznaczyłem kanał trendu spadkowego (dwie równoległe czerwone linie), zaś osobną linią  (również koloru czerwonego) która jest bardzo ostro nachylona ku dołowi zaznaczyłem krótkoterminowy trend spadkowy. Na przedstawionej ilustracji chciałem Wam przedstawić zawarcie transakcji kupna, czyli dokonujemy transakcji w korekcie trendu spadkowego.

Dlaczego na powyższym rysunku można byłoby zawrzeć transakcję kupna? Ponieważ NAŁOŻYŁO się kilka sygnałów:
+ obie linie (K% i D%) przecięły się w strefie wyprzedania;
+ obie linie (K% i D%) po spełnieniu wyżej wymienionego warunku, przekroczyły poziom 20;
+ wystąpiła dywergencja, czyli różnica pomiędzy poziomem kursu ceny a wartościami wskaźnika;
+ nastąpiło przecięcie linii krótkoterminowego trendu spadkowego;

A kiedy można byłoby zamknąć ową transakcję kupna? Do tego posłużą nam poziomy Fibonacci'ego, a konkretniej mówiąc tak jak zostało to zilustrowane na rysunku, transakcję powinniśmy zamknąć w chwili, gdy cena dotarła do poziomu Fibonacci'ego 23.6. Warto zaznaczyć, że poziomy Fibonacci'ego rozciągnąłem od szczytu do dołka, który jest początkiem dywergencji, albowiem właśnie ten dołek jest poziomem wsparcia (a w zasadzie obszarem wsparcia) od którego cena powinna się odbić i tym samym tak jak widzimy nastąpiło wygenerowanie dodatkowego sygnału potwierdzającego warunki do zawarcia transakcji kupna:
+ odbicie od poziomu wsparcia (obszaru wsparcia).

Podsumowując wskaźnik Stochastic Oscillator pomaga:
* rozpoznać zmiany trendów;
* określić stan wykupienia (miejsce do zawierania transakcji sprzedaży) na rynku;
* określić stan wyprzedania (miejsce do zawierania transakcji kupna) na rynku;
* zlokalizować ewentualne dołki i szczyty kursu notowań.

Naturalnie pokazana przeze mnie metoda analizy wykresów cenowych miała na celu prezentację jednej z wielu opcji wykorzystania wskaźnika Stochastic Oscillator, tym samym zaprezentowana metoda może być modyfikowana na różne sposoby.

sobota, 24 marca 2012

Lekcja 34. Ta historia wydarzyła się naprawdę.

Zanim zaczniecie zapoznawać się z dalszą treścią tego posta, proszę o obejrzenie poniższego filmu.Tak.. "Jeżeli się nie poddajecie, to nie możecie upaść!" Zapamiętajcie te słowa. Ponadto jeżeli dokonacie złej (stratnej) transakcji na giełdzie to zamiast myśleć w ten sposób: "szybko muszę się odegrać, muszę zawrzeć koleją transakcję, szybko, szybko", napiszcie do mnie e-mail: "Szymon, piszę tego e-mail'a ponieważ nie chciałem dokonać błędnej transakcji pod wpływem emocji, czekam na Twoją odpowiedź". Gwarantuję, że odpiszę Wam i ... złoże gratulacje. Dlaczego? Spróbujcie tak zrobić jak powiedziałem, albowiem wówczas odkryjecie coś co znacznie Was wzmocni. Pamiętajcie o tym.

czwartek, 22 marca 2012

Lekcja 33. Odpowiedzi na pytania.

Witajcie,

Na początku chciałem podziękować Wszystkim Czytelnikom mojego bloga za pytania, które wysyłacie mi na e-mail. Naturalnie jeżeli chcecie zapytać mnie o coś poprzez funkcję komentarzy pod którymś postem, wówczas również odpowiem, także śmiało możecie pisać :)


Tym razem najczęściej powtarzającym się pytaniem, na które chciałbym odpowiedzieć tutaj było: "Panie Szymonie, może to trochę dziwne pytanie, ale chciałam je zadać. Czy to prawda, że czasami powinno kupować się na szczytach, a nie sprzedać jak to robi większość ludzi?"

Odpowiadam: Zawsze warto analizować rynek zanim dokonamy jakiejkolwiek transakcji. Konkretyzując, jeżeli zaistnieje na rynku  taka sytuacja, że poziom ceny będzie kształtował nowe historyczne maksima i jeżeli w wyniku naszych obserwacji zauważymy, że cena utrzymuje się na danym poziomie, wówczas prognozuje się, iż cena powinna znacznie przekroczyć dany poziom. Także wnioskiem płynącym z tej odpowiedzi na pytanie jest fakt, iż dokonywanie transakcji sprzedaży w lokalizacji nowego maksimum jest błędem (pamiętajcie,że musicie analizować rynek, proszę o sprawdzanie reakcji ceny danego instrumentu w przeszłości).


Następne pytanie: "Uważam, że warto interesować się rynkiem giełdowym, ale jak grać to tylko na podstawie formacji o wysokiej skuteczności np. chorągiewki lub flagi (tak wyczytałem), a Pan co o tym myśli?"

Odpowiadam: Owszem, wymienione formacje klasycznej analizy technicznej są dobrymi sygnałami do zawarcia transakcji, ale może coś podpowiem. Otóż, jeżeli formacje, o których rozmawiamy utworzą się tuż ponad lub tuż pod szeroką (wydłużoną) formacją prostokąta, wówczas przeważnie są wiarygodnymi sygnałami świadczącymi o kontynuacji trendu. Ale jeżeli chodzi o formację prostokąta to należy koniecznie zaznaczyć jedną rzecz, mianowicie jeżeli po wybiciu z formacji prostokąta cena powróci (robiąc tym samym korektę) do jej wnętrza (np. 3/4 formacji prostokąta) to wówczas mówimy o wystąpieniu pułapki hossy (miał być wzrost poziomu ceny, ale zostaliśmy oszukani i mamy dalsze spadki) lub bessy (miał być spadek ceny, a zostaliśmy oszukani i następują dalsze wzrosty).


Bardzo dziękuję za pozostałe pytania, odpowiem na nie na Wasze e-mail'e jeszcze dzisiaj.

Pozdrawiam,
Szymon Pisarewicz.

P.S. W ramach przypomnienia. Mój blog zawiera opcję automatycznego powiadamiania o nowych wpisach, ale czasami u niektórych osób wiadomość powiadamiająca pojawia się w skrzynce spam zamiast w skrzynce odbiorczej. Dlatego gdy zobaczycie, że macie powiadomienie o moim nowym wpisie na blogu w skrzynce spam, zwyczajnie zaznaczcie tą wiadomość i przenieście ją do skrzynki odbiorczej :)

sobota, 17 marca 2012

Lekcja 32. Wskaźnik Relative Strength Index (RSI)

Dzisiaj opiszę Wam wskaźnik Relative Strength Index, czyli wskaźnik siły względnej. Narzędzie to określa aktualną siłę panujących cen w stosunku do poprzednich, innymi słowy wskaźnik ten ocenia siłę panującego na rynku trendu.
Przyrząd jakim jest RSI przede wszystkim pokazuje: 
+ sygnały kupna (gdy np. jest niższy od 30, wzrasta jego wartość i tym samym przekracza poziom 30);
- sygnał sprzedaży (gdy np. jest większy od 70, zmniejsza się jego wartość i tym samym przekracza poziom 70);

Powyższe informacje można adaptować na potrzeby analiz krótkoterminowych oraz średnio terminowych, zaś w przypadku analiz długoterminowych niektórzy inwestorzy uwzględniają tylko poziom 50 wskaźnika RSI, wówczas pojawia się:
+ sygnał kupna, gdy wartości wskaźnika wznoszą się ponad poziom 50;
- sygnał sprzedaży, gdy następuje spadek wartości wskaźnika poniżej poziomu 50.

Co do ustawień wskaźnika, można powiedzieć jedno, mianowicie im mniejszy ustalicie Period, tym wrażliwszy na zmiany ceny będzie wskaźnik RSI, co proponuje? Musicie trochę poeksperymentować np. sprawdźcie jakie ustawienia wskaźnika generują najczęściej sygnały kupna i sprzedaży na różnych TF'ach.

Przykładową metodą wykorzystania wskaźnika RSI do analizy wykresów może być następujące podejście, popatrzcie na poniższy rysunek.

Tak jak widzicie na rynku panuje trend spadkowy (oznaczony czerwoną linią), tym samym rozciągnąłem od szczytu do dołka poziomy Fibonacci'ego. Następnie widzimy, że wartości wskaźnika RSI dość długo kształtowały się pod poziomem 30, a więc czekamy na sygnał kupna, gdy wartość wskaźnika będzie większa od 30. Zauważcie, że warunek przekroczenia poziomu 30 nie jest czasami wystarczający, dlatego warto poszukać dywergencji (różnicy pomiędzy poziomem ceny, a wartościami wskaźnika). 

Podsumowując na rysunku widzimy, że NAŁOŻYŁO SIĘ KILKA sygnałów namawiających nas do zajęcia longa (transakcji kupna):
+ wskaźnik RSI przekroczył poziom 30
+ pojawiła się dywergencja
+ nastąpiło przebicie linii trendu spadkowego

A do czego w takim razie posłużyły mi poziomy Fibonacci'ego? Otóż na poszczególnych poziomach możecie zamykać częściowo lub całkowicie zawartą i przede wszystkim zyskowną transakcję. Naturalnie przedstawiona przeze mnie metoda analizy wykresów za pomocą wskaźnika RSI miała generalnie na celu ukazanie wam możliwości tego narzędzia, toteż dlatego pokazana metoda może być modyfikowana.

czwartek, 15 marca 2012

Lekcja 31. "Ludzka siła rodzi się ze słabości."

Drodzy Czytelnicy, 

Dzisiaj mam dla Was coś wyjątkowego, coś co zapamiętacie na całe życie. Otóż Wy stajecie się coraz lepszymi ludźmi każdego dnia, ale jak myślicie ile czasu musi upłynąć aby inni zauważyli postępy w Waszym życiu, których chcecie dokonać? W jakim okresie realizuje się marzenia? Ile jest gorszych, a ile dobrych chwil w życiu człowieka? 

Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować historię pewnej firmy, mianowicie mówię o Przedsiębiorstwie Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A.zlokalizowanym w Gdyni, a konkretniej?
Proszę o przeczytanie historii tejże firmy: http://www.pbuch.com.pl/?pl/dokumenty/historia_firmy

Zauważyliście pewnie, że cała historia firmy od momentu jej założenia (1952) do dziś (2012) to okres 60 lat. Czy to jest długi okres czasu? Być może tak, ale fakty mówią same za siebie, podczas życia firmy, a konkretniej podczas życia osób tam pracujących było więcej dobrych niż złych chwil. Jak tego dokonać? Jak brzmią słowa sukcesu? Otóż udało mi się skontaktować z Panem Prezesem Przedsiębiorstwa Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A.umiejscowionym w Gdyni i oto zapytać, cytuję odpowiedź jaką uzyskałem: 

"Konsekwencja w dążeniu do realizacji marzeń jest podstawą do osiągnięcia celu. Na porażki, które się zdarzają zazwyczaj nieoczekiwanie,
trzeba spoglądać z pokorą i wyciągać z nich wnioski. To właśnie one budują nasze doświadczenie. Ludzka siła rodzi się ze słabości.
Nie jest łatwo? No cóż, nikt nie obiecywał, że będzie łatwo.

Życzę każdemu, kto się nie poddaje dużo wytrwałości i sukcesów. Życzę też aby praca przyniosła owoce.
I pamiętajcie, trzeba walczyć o swoje ideały i cieszyć się z życia, nawet jeśli nie wszystko jest po naszej myśli.

Pozdrawiam
Józef Kuczyński
Prezes Zarządu
Dyrektor"

Co można powiedzieć o powyższych słowach? Słowa Pana Prezesa są bezcenne, jeżeli o nich nie zapomnicie, znacznie przybliżycie się do realizacji Waszych planów (do których należy m.in. nauka gry na giełdzie), a także osoby z którymi utrzymujecie kontakty będą motywowały się do dalszego działania, właśnie dzięki Waszej osobie.

Panie Prezesie,
Raz jeszcze dziękuję w imieniu swoim oraz moich Czytelników, a także życzymy Panu oraz Pana Załodze dużo zdrowia i wielu sukcesów!   

Z wyrazami Szacunku,
Szymon Pisarewicz wraz z Czytelnikami bloga: http://www.warsztaty-inwestycyjne.blogspot.com

sobota, 10 marca 2012

Bonus

Dzięki temu, że czytacie mojego bloga, następuje stopniowy wzrost poziomu Waszej wiedzy na temat inwestycji dokonywanych na rynkach kapitałowych, a także stopniowy wzrost Waszego doświadczenia- tak doświadczenia, ponieważ nie prezentuję Wam na blogu wyłącznie opisów definicji, lecz także praktyczne porady.

Dzisiaj chciałem Wam pokazać jak może wyglądać życie Inwestora. Zapraszam do obejrzenia filmu.

Naturalnie to od Was zależy czy połączycie normalną pracę z inwestowaniem :) 
Ale chciałem pokazać i Was uświadomić, że są osoby, które utrzymują się z dokonywania inwestycji i to nie tylko za granicą, ale również i w Polsce.

Niedawno otrzymałem interesującą informację. O czym mówię?
Otóż 15 marca 2012 roku, od godziny 15:15 do godziny 17:15, w Centrum Dydaktyczno- Konferencyjnym w Sopocie (sala C-20) odbędzie się spotkanie z Ekspertami (będzie można poznać różne ciekawe strategie inwestowania). 
Ekspertami będą:

Pan Grzegorz Zalewski- Aktywny uczestnik rynków finansowych od 1993 roku, założyciel portalu futures.pl,  przez wiele lat związany z Gazetą Giełdy Parkiet, były Redaktor Naczelny magazynu Profesjonalny Inwestor, Ekspert Domu Maklerskiego BOŚ. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kontraktów terminowych, systemów transakcyjnych oraz inwestycji zbiorowego inwestowania. Prowadzi wykłady i szkolenia dla instytucji finansowych, mediów oraz klientów indywidualnych. Tłumaczył "Podstawy Analizy Technicznej" Johna Murphy'ego. Autor licznych publikacji na temat rynku, w tym książki "Kontrakty terminowe w praktyce".

Pan Sebastian Zadora- Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku inżynieria komputerowa. Związany z rynkiem walutowym Forex od 2005 roku. Pracował jako menedżer produktów skarbu w Banku Handlowym w Warszawie, w Banku BPH jak również w Domach Maklerskich oferujących platformy obrotu pozagiełdowego (OTC). Od roku 2009 pracuje w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., gdzie odpowiedzialny jest m.in. za promocję platformy BOSSA FX umożliwiającej tworzenie i wykorzystanie automatów transakcyjnych w handlu na rynku pozagiełdowym. Dodatkowo wspiera aktywność edukacyjną DM BOŚ w zakresie inwestowania na rynku Forex.

Serdecznie Zapraszam!!!

czwartek, 8 marca 2012

Lekcja 30. Odpowiedzi na pytania.

Witajcie,

Już za chwilę odpowiem na kilka Waszych najczęściej zadawanych pytań :)


Pytanie: "Witam Panie Szymonie, chciałam się zapytać jakie jest Pana zdanie na temat zbyt wczesnego zamykania pozycji, moi znajomi tak robią i wychodzą na plus. Co Pan o tym sądzi?"

Odpowiadam: Witam. Uważam, że nie powinno się tak robić (aczkolwiek każdy ma inne podejście do inwestycji), ponieważ jeżeli dokonaliśmy analizy wykresu, z której wynika, iż czekamy na dokonanie bardzo korzystnej transakcji (np. Stop Loss=20 pips, a Take Profit= 60 pips),  to nie powinniśmy zadowalać się szybkim zyskiem zamykając całą pozycję moment po złapaniu kilku pipsów (jednostki w których określa się zmiany kursów, zaś nazwa pochodzi z języka angielskiego- price interest point). Trzymajmy się swoich zasad, aczkolwiek mogę udzielić następującej wskazówki np. zamiast zamykać całą pozycję nim osiągnie poziom TP (poziom akceptowanego zysku), możecie zamknąć jej część po osiągnięciu założonej przez ilości pipsów lub w sytuacji posiadania już profitującej transakcji możecie przesunąć Stop Loss'a (poziom zabezpieczający transakcję- jeżeli zostanie uruchomiony tracimy wówczas ustaloną przez nas ilość gotówki, którą zaryzykowaliśmy zawierając transakcję) na BE (Break Even- próg rentowności, czyli przestawienie Stop Loss'a na poziom ceny po której została zawarta transakcja, co finalnie w sytuacji zawrócenia rynku i uruchomienia Stop Loss'a spowoduje, że Wasza transakcja nie będzie stratna,  albowiem wyjdziecie na 0).


Kolejne pytanie: "Panie Szymonie, czy profesjonalny inwestor zawsze ma rację? Kogo powinienem słuchać w dokonywaniu transakcji, swojego doradcy czy może powinienem się bardziej opierać na własnej intuicji?"

Odpowiadam: Pamiętajcie, to Wy ostatecznie podejmujecie decyzję związaną z zawarciem transakcji. Ale istnieje coś takiego jak Faza Boga, czyli zbytnia pewność siebie, przekonanie podczas którego wydaje nam się, iż to właśnie my zawsze mamy rację. To pytanie jest po części związane z poprzednim, na które udzieliłem odpowiedzi, otóż jeżeli prognozujemy pewien ruch ceny i jeżeli zaistniały sygnały na które czekaliśmy wówczas w przypadku otwarcia transakcji powinniśmy umiejętnie nią zarządzać (Money Management - zarządzanie pieniędzmi), co ograniczy ryzyko związane z utratą pieniędzy, a zwiększy szanse na duży profit.


Naturalnie pozostałych pytań nie ignoruję, ale odpowiem na nie indywidualnie, ponieważ są one po części kontynuacją rozmów z Czytelnikami mojego bloga.

Pozdrawiam,
Szymon Pisarewicz.

sobota, 3 marca 2012

Lekcja 29. Wskaźnik Zig Zag.

W wyniku otrzymywania od Was wiadomości na temat interpretacji wskaźników Analizy Technicznej, postanowiłem, że będę zamieszczał na blogu m.in. posty o wskazanej przez Was tematyce. Dziękuję.

Przejdźmy zatem do jednego z podstawowych wskaźników. Dzisiaj omówimy wskaźnik Zig Zag. Mianowicie wskaźnik Zig Zag służy przeważnie jako filtr wykresów cenowych, zaznaczając tylko istotne ruchy ceny (wyszukuje szczyty i dołki, tym samym pokazując poziomy oporów i wsparć). Poniższy obraz pokazuje wygląd uruchomionego wskaźnika Zig Zag, który jest dostępny w podstawowych wskaźnikach Waszych platform transakcyjnych. 
Poruszając kwestię ustawień wskaźnika Zig Zag, warto zaznaczyć, iż generalnie tylko parametr ExtDepth ma znaczący wpływ na określanie dołków oraz szczytów. Przykładowo parametr ExtDepth = 15, macie narysowany dołek, a kurs idzie do góry to jeżeli 15 świeczek temu kurs był mniejszy od aktualnego to wówczas zaczyna być rysowana linia do szczytu. Jeżeli będziecie zwiększać ten parametr to przeważnie dołki i szczyty będą rzadsze, aczkolwiek nie zawsze, ponieważ przy ewentualnej dużej płynności panującej na rynku dołki i szczyty będą rysowane szybciej.

A teraz pokażę Wam przykładową metodę analizy wykresów cenowych, do której wykorzystamy wskaźnik Zig Zag oraz narzędzie jakim jest Fibonacci Retracement.
Tak jak widzicie, nałożyłem poziomy Fibonacci'ego zaczynając od szczytu, a kończąc na dołku wyznaczonym przez wskaźnik Zig Zag. Zauważcie, że kolejny szczyt uformowany przez wskaźnik Zig Zag jest zlokalizowany w okolicy poziomu Fibonacci'ego 38,2 zatem patrząc na załączony obraz można wysnuć następujący wniosek: wskaźnik Zig Zag zlokalizował opór na poziomie Fibonacci'ego 38,2,  czyli można przypuszczać, iż kolejne odbicie od tego poziomu mogłoby być okazją do zajęcia shorta (transakcji sprzedaży).

Naturalnie przedstawiona metoda analizy wykresów może być modyfikowana na różne sposoby. Generalnie chciałem Wam po prostu pokazać działanie wskaźnika Zig Zag, który jest dostępny w Waszych platformach transakcyjnych.

czwartek, 1 marca 2012

Lekcja 28. Wszyscy startujemy, lecz nie wszyscy dobiegamy do mety, czemu ?

Ciągle słyszę, że "ktoś jest od kogoś lepszy". "Ktoś jest zdolniejszy", "ktoś jest wyższy", "ktoś jest niższy," "ktoś ładniejszy" itp., naprawdę wierzycie w te słowa ? Moi Drodzy, to czy osiągniecie cel ( jakim jest np. nauczenie się gry na giełdzie ) zależy tylko i wyłącznie od Was. Owszem każdy ma prawo do własnego zdania, ale nie znaczy to, że musicie podporządkowywać się krytyce innych osób. Za chwilę obejrzycie film stworzony przez PROFESJONALISTÓW, który jest kierowany właśnie do WAS.
Zapraszam.


Na pewno zauważyliście, że AUTORZY filmu ukazali Wam postać Napoleona Bonaparte, czemu?
Otóż punkt do którego doszedł ( stanowisko Cesarza ), był tylko nagrodą, ale za co?

Napoleon Bonaparte:
- urodził się w niezamożnej rodzinie ( 15.08.1769 ),
- został zapisany do religijnej szkoły gdzie uczył się języka francuskiego, aczkolwiek nigdy jednak nie nauczył się poprawnej wymowy francuskiej i mówił z korsykańskim akcentem,
- po śmierci swojego taty, mając 16 lat, zajął się bratem Ludwikiem, który od tej pory z nim mieszkał w różnych koszarach i pobierał od niego nauki,
- Napoleon Bonaparte miał 168 cm wzrostu,
- mimo wszystko dzięki pracy i wierze w siebie został: PIERWSZYM KONSULEM REPUBLIKI FRANCUSKIEJ (1799-1804), CESARZEM FRANCUZÓW W LATACH 1804-1814 ORAZ 1815, PREZYDENTEM (1802-1805) I KRÓLEM WŁOCH W LATACH 1805-1814.
[ źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte ]


Wniosek? Moi Drodzy Czytelnicy, śledząc mojego bloga, spełnicie swoje marzenia.

P.S. Wierzę w Was !