O projekcie

Celem projektu Warsztaty Inwestycyjne jest motywowanie studentów do nauki gry na giełdzie, zgłębiania inteligencji finansowej, a także do samorealizacji w sferze psychicznej i zawodowej.

Dlaczego projekt Warsztaty Inwestycyjne został stworzony na platformie blogowej?
Otóż, chciałem zachęcić do działania wszystkich młodych ludzi i pokazać, że każdy może zbudować interesujący projekt jednocześnie stwarzając sobie wiele możliwości rozwoju.

Na chwilę obecną zostały zrealizowane dwie Edycje projektu:
I Edycja- Warsztaty Inwestycyjne: Tematyka Psychologia Inwestowania
II Edycja- Warsztaty Inwestycyjne: Wywiad z Traderem