sobota, 17 grudnia 2011

Lekcja 7. Zbytnia pewność siebie.

Firma X realizuje duży projekt. Przedsięwzięcie pochłonie 10 000 zł, zaś zysk wygenerowany z tego projektu wyniesie 40 000 zł. Po upłynięciu pewnego czasu firma X osiągnęła planowany zysk. Właściciel firmy X był tak zadowolony z siebie, że przestał zwracać uwagę na bliskie i dalsze czynniki oddziałujące na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Osoba będąca właścicielem firmy, wiedziała, że posiada super zespół, więc pozwalała sobie na ignorowanie sygnałów ostrzegawczych. Nadszedł dzień, w którym nie wiadomo czemu dana firma przestała egzystować w rankingach dobrze prosperujących firm. Co się stało? Otóż można doszukiwać się wielu przyczyn, ale prawdopodobnie wszystko zaczęło się od zbytniej pewności siebie właściciela firmy, albowiem to był moment, w którym przestał on zauważać podstawowe rzeczy, o których przysięgał, że nigdy nie zapomni.

Na giełdzie zbytnia pewność siebie jest nazywana „fazą Boga”, ciekawie brzmi prawda? Osoba, która odniesie kilka zyskownych transakcji pod rząd może poczuć się zbyt pewna siebie. Czy można jakoś się obronić przed tego typu „fazą”? Owszem. Mianowicie, gdy poczujecie przypływ euforii, po prostu na jakiś czas zaprzestańcie gry, uspokójcie się, niech dotrze do Was myśl, że dokonujecie transakcji na prawdziwych pieniądzach, a nie wirtualnych. Tak samo postępujcie jeżeli odniesiecie stratę, wyłączcie komputer, idźcie na godzinny spacer, wyciszcie się, nie podejmujcie transakcji pod wpływem emocji. Rynki finansowe były, są i będą. One nie znikną, a Wy naprawdę nie musicie się śpieszyć. Wasze zdrowie jest najważniejsze.

P.S. Dziękuję za e-mail'e.

0 komentarze: